تبلیغات
سایتهای کسب در آمد اینترنتی - میگن که

پور نو (فیلم و عکس س. ک. س. ی )بر روی هر انسانی با هر سابقه دینی .خانوادگی .
بومی.اعتقادی.جنسیت و سن اثر منفی می گذارد.این ها لیست مختصری هستند از
دلایل اینکه چرا پو ر نو بد است.

.شهوت چشم و بدن و ذهن را زیاد می کند ولی ارضا نمی کند و بیننده را در-
معرض عقده و سرگردانی و عدم تمرکز قرار می دهد.وبیننده را وادار به
تماشای بیشتر و طمع فرا می خواند تا شاید به لذت نزدیکتر شود.به طور
معجزه آسایی بیننده را وادار به دیگر اعمال زشت می کند و زمینه را به
راحتی برای گناهانی چون خشم و طمع و تجاوز و خشونت و حسادت و دروغ و
مککرکاری وتنفر و رحت طلبی و اتلاف وقت و خودخواهی آماده می سازد(واقعا
این حیث پر مغزیه=نگاه به نا محرم تیر زهر آلودیه از طرف شیطان چون واژه
زهر یعنی اراده آدم را برای مقابله بسیار کم می کند و آماده میکند برای
باقی گناهان)
قدرت فتنه انگیز تاثیر آن وقتی مشخص می شود که شخص تصمیم به ترک آن می
گیرد.

.ایجاد انحرافات افکاری جنسی و س ک س ی ساختن افکار و زدودن عقل -
(حدیث=شهوت عقل را نابود می کند) و به دلیل تنوع طلبی و حس برتری به دلیل
متفاوت بودن با دیگران وقوی بودن ایجاد حسی می کند که انسانها در ذهن
دیگر به انحرافات جنسی بد نمی گویند و گویی عادت می کنند.صحنه های پو رنو
همراه با دیدن بعضی هورمونها را ترشح می کنند که باعث می شود که فرد بعد
از ترک آن تا مدت ها آن تصاویر را مکررا به یاد آورد.

.یکی از بدترین نوع اعتیادهست و فرد معتاد هم در مواقع نارحتی و بی-
حوصلگی و خستگی وهم در مواقع سر خوشی هوس آن به سرش می زند.

.چون س ک س و نحوه انجامش بستگی به انسان دارد هزارها روش و نوآوری در-
آنست که هر کدام تحریک دوباره ای ایجاد می کنند مثلا زن پرستانی را دیده
ایم که به همجنس گرایی گرویده اند.


.دیدن تصاویر پو رنو این حسرا القا می کند که س ک س برای لذت شخصی محض-
است مانند خود ارضایی و هدف س ک س مشروع که کاملا به دور از خود خواهی
است و هدفش ایجاد صمیمیت بیشتر و محکمتر کردن روابط خانوادگی دو عاشق هست
را از یاد می برد.مخصوصا این فیلم های جدید که برای بر انگیختن مخاطبان
علاوه بر اینکه در ذات کار کثیفی می کنند با گنجاندن خشونت و حیوانیت و
برده داری جنسی و عیاشی و خود خواهی و صفات حیوانی بی غیرتی و بی بند و
باری دارن به طور علنی انسانیت رو مورد هجوم قرار می دهند.آن هم کشورهایی
که مدعی تمدن و انسانیتند.وقتی سربازهای آمریکایی تمام ذهنشون تو کشورشون
به این چیزا باشه.انتظار دارید وقتی تو عراق به قدرت می رسند اون همه
جرایم جنسی انجام ندهند وجالب اینجاست.که پور ن استارها و بانیان این امر
جزو چهره های برجسته آن کشور ها قرار می گیرند و در مسایل اظهار نظر می
کنند و من در برنامه ای در mtv دیدم که از آنها عروسکهایی هم می ساختند و
دست دختر بچه های معصوم می دانند.

.بعضی از آنها تشویق به انجام اعمال کاملا حیوانی می کنند به طوری که-
انجام دهندگان کاملا هویت خود را گم کنند و خود را فراموش کنند و برده
شوند البته این گونه افراد در همین لحضات خوشند و اگر به س ...ک س دسترسی
نداشته باشند افسردگی تمام وجودشان را می گیرد.اعمال سادیسمی.با
حیوانات.با مردگان.قتل بعد از رابطه..این ها میدانم خیلی غیر انسانی
هستند ولی بدانید اگر همینجوری پیش برود اینها هم فرا گیر می شوند.مثل
زمانی که رابطه جنسی چند نفره چیزی عجیب بود ولی لین عمل زشت و غیر
انسانی در غرب عادی شده.مثل غیرت و عشقی که پدران نسبت به دختران داشتند
ولی سن س ک س در انگلیس به 9 سال رسیده است و این شخصیت دختر ها رو خورد
می کنه.مثل خیلی فجایع دیگه.

.ما با دیدن این ها به نوعی تایید و طرفداری از تولیدشان می کنیم و-
خواستار تولید بیشترشان می شویم.این یعنی این که دوست داریم انسان ها ی
بیشتری را و دختر های بیشتری را در لباس هرزگی ببینیم فقط برای لذت خود.و
این کاملا این تفکر را از بین می برد همه دختران در اصل خواهران ما
هستند.و دوستی بین انسان ها را از بین می برد..می تواند بر روابط خانوادگی تاثیر گذارد.همسر و فرزندان هم به این راه-
کشیده شوند.سردی روابط و مشغول بودن ذهن در هوس ها و توجه نکرن به خواسته
های اعضای خانواده.تحریک به ایجاد رابطه جنسی با محارم که امروزه نیز
موضوع بسیاری از این فیلم ها شده است برای فروش بیشتر

ع ک س ه ا ی س ک س ی , د ا س ت ا ن ه ا ی س ک س ی , ف ی ل م ه ا ی س ک س ی.